Academy Of Regional Anaesthesia Of India

Inaugurating a new speech for regional anaesthesia....

Member List with LM No

Find a Member RESET
S. No LM No Name
401 LM 473 Balaji
402 LM 474 Venkatagiri Kalandoor
403 LM 475 Abdul Hameed
404 LM 476 K Ilakumaran
405 LM 477 S.A. Pathare
406 LM 478 Prerna Ahre
407 LM 479 Zinzuwadia P. Jadavjibhai
408 LM 480 Sudha P
409 LM 481 Jadhao Gajanan Anand
410 LM 482 Sufala Sunil Vishwasrao
411 LM 483 Sameer Sohani
412 LM 484 Kalyani D. Kulkarni
413 LM 485 Suryavanshi Gurunath Atmaram
414 LM 486 Suniti Kale
415 LM 487 Pallavi Kaustubh Kulkarni
416 LM 488 P Mahendra
417 LM 489 Abhishek Khanna
418 LM 490 Debashish
419 LM491 Sulekha Pandurang
420 LM 492 Ashok Kumar Rout
421 LM 493 Bindiya Anoop
422 LM 494 Rajarathinam Manikandan
423 LM 495 Kirit Jagjivandas Mehta
424 LM 496 Garud Rajeev Vinayak
425 LM 497 Nitin K Gawai
426 LM 498 Himanshu V. Dongre
427 LM 499 Smita Prakash
428 LM500 Surykant M. Shah
429 LM 501 Harankhedkar Abhinay Ramchandra
430 LM 502 Archana Mahesh Bakshi
431 LM 503 Sunil Chudman Patil
432 LM 504 Manlik R Mehta
433 LM 505 Shankar Sukadeo Ambuskar
434 LM 506 Arun Digamber Patil
435 LM 507 Jagadevi Sanjjan Shetty
436 LM 508 Padma Vishal
437 LM 509 Bharat Nanubhai Naik
438 LM 510 Kotar Pralhad Tukaram
439 LM 511 Sonal Rakesh Pandia
440 LM 512 Rajarathinam Manikandan
441 LM 513 Halle Dipak Shivkant
442 LM 514 Chhavi Sawhney
443 LM 515 Sharaddha Shah
444 LM 516 Deshmukh Vivek Keshavrao
445 LM 517 Markendeya Mukdha Ratandeep
446 LM 518 Markendeya Ratandeep Anant
447 LM 519 Kavitha Jinjil
448 LM 520 Krishnan B.S.
449 LM 521 J Jayasudha
450 LM 522 Sampat Kondaji Wakchaure

Copyright © 2011 www.aoraindia.com | All Rights Reserved

Secretariat

Dr. Vrushali Ponde

Amber Croft Annexe
302 Third Floor, Ambedkar Road
Pali Hill, Bandra West, Mumbai 400052

Office No : 02224146068
Mobile : 9869647860
Email : vrushaliponde@gmail.com